Srijeda, 5 Oktobra, 2022

Nova ekonomija: Srbija se zadužuje još 340 miliona evra

Srbija će emitovati dugoročne državne hartije od vrednosti ukupne vrednosti 340 miliona evra, objavila je Nova ekonomija pozivajući se na odluke Vlade u koje je imala uvid, i navela da će obveznice biti prodate putem direktne pogodbe sa kvalifikovanim investitorom.

Razlog za novo zaduživanje je finansiranje budžetskog deficita, refinansiranje dospelih obaveza na osnovu javnog duga, kao i finnasiranje tekuće likvidanosti i nabavka finansijske imovine, navodi se u odlukama koje citira Nova ekonomija.

Obveznice će biti emitovane 23. avgusta ove godine, a podeljene su na dve emisije.